2008

Partnerseminarer 2008

Tidligere

Tid og sted: 5. des. 2008, hos NHD
Tid og sted: 6. nov. 2008, Ullevål sykehus
Tid: 21. okt. 2008
Tid og sted: 19. sep. 2008, Kunnskapsdepartementet, rom Y-1000

Presentasjon av resultatene fra kunnskapsoversikten om lærerkompetanser  

Tid og sted: 11. juni 2008, Miljøverndepartementet

Om forholdet mellom økonomi og etikk på miljøområdet 

Tid: 15. mai 2008
Tid og sted: 4. mars 2008, Lysebu

Varslingsrutiner – fallgruver og muligheter

Markedsmaktens tre ansikter  

Tid: 28. feb. 2008
Tid: 21. jan. 2008