2009

Partnerseminarer 2009

Tidligere

Tid og sted: 17. sep. 2009, hos Arbeids- og velferdsdirektoratet

Halvdagsseminar om foreløpige resultater rundt NAV-evalueringen:

Organisering og organisasjonskultur - mulige grep for forbedring

Tid og sted: 20. aug. 2009, hos Riksrevisjonen

Lederfrokost om arbeidsmiljøloven

Tid og sted: 12. juni 2009, hos FAD (R5)

Tema for lunsjmøtet: Lederplattformen

Tid og sted: 4. juni 2009, Finansdepartementet

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Tid og sted: 2. juni 2009, Ullevål sykehus

Lunsjseminar med førsteamanuensis Thomas Hoff, Universitetet i Oslo

Tid og sted: 2. juni 2009, hos NHD

Halvdagsseminar om valg og forholdet mellom media og politikk

Tid og sted: 27. mai 2009, hos UD

Lunsjseminar om kommunikasjon ved Fanny Duckert, Universitetet i Oslo

Tid og sted: 6. mai 2009, hos Statens vegvesen

Ledelse og likestilling

Tid og sted: 15. apr. 2009 09:0012:00, Handelshøyskolen BI, rom C1 -050

Et giverlandskap i endring - private aktørers rolle i Afrika sør for Sahara. Åpent halvdagsseminar i regi av Norad og Parterforum  

Tid og sted: 24. mars 2009, Lysebu

Partnerforum bidro på KRDs årlige dagseminar på Lysebu

Tid og sted: 21. jan. 2009, hos Utenriksdepartementet
Tid og sted: 16. jan. 2009, hos Noard