2010

Partnerseminarer 2010

Tidligere

Tid og sted: 3. des. 2010, Riksrevisjonen

Halvdagsseminar: Kvalitetssikring i norsk forvaltning - Riksrevisjonens rolle i utvikling av forvaltningen.

Tid og sted: 30. nov. 2010, Ullevål sykehus
Tid og sted: 25. nov. 2010, Statens vegvesen

Faglunsj om rammene rundt tilsyn

Tid: 17. nov. 2010

Ledelse - rolleforståelse og handlingsrom

Tid og sted: 5. nov. 2010, Arbeidsdepartementet

Lunsjmøte: Er byråkratene blinde i troen på den administrative rasjonalitet?

Tid og sted: 25. okt. 2010, Akersgata 59 (R5), rom D2511

Halvdagsseminar om forsknings- og vitenskapsetikk

Tid og sted: 10. okt. 2010, Utenriksdepartementet

Faglunsj om temaet Jobbkrav

Tid og sted: 27. sep. 2010, Regjeringskvartalet (R5), auditoriet

Seminar om klart språk i staten

Tid og sted: 2. juni 2010, Regjeringskvartalet

Partnerforum bidro med innledere

Tid og sted: 15. mars 2010, Lysebu

Heldagsseminar for ansatte hos KRD på Lysebu