Partnerseminar for Kunnskapsdepartementet (KD)

Halvdagsseminar om forsknings- og vitenskapsetikk

Program (pdf)

Seminaret hadde to deler:

I innledningsforelesningen ved Roger Strand, professor, Senter for vitenskapsteori,Universitetet i Bergen, ble det gitt en oversikt over typer av forsknings- og vitenskapsetiske problemstillinger, med kortere innslag av diskusjonsoppgaver for deltakerne. Deretter var det ca 20 minutters gruppearbeid som tematiserte noen av de problemer som oppstår når forskjellige etiske prinsipper og perspektiver stilles opp mot hverandre i praksis.

Arrangør

KD og Partnerforum
Emneord: FoU, Etikk
Publisert 4. aug. 2011 15:49 - Sist endret 5. aug. 2011 12:28