2011

Partnerseminarer 2011

Tidligere

Tid og sted: 7. des. 2011 12:0015:00, hos NVE

Samfunnsberedskap i et forvaltningsperspektiv

Tid og sted: 15. nov. 2011 14:2014. nov. 2011 15:00, Folkets hus, Kongressenteret

Arbeidsmiljødag i FAD - Partnerforum bidro i programmet

Tid og sted: 14. nov. 2011 12:0015:30, hos Difi

Digitalisering som verktøy for samhandling med forvaltningen

Tid og sted: 14. nov. 2011 11:1512:00, Strømsveien 96, Oslo

Ledelse og medarbeiderskap i staten

Tid og sted: 30. sep. 2011, hos Riksrevisjonen

Endringer gir muligheter

Tid og sted: 27. sep. 2011 12:0015:00, hos Forskningsrådet

Workshop i Forskningsrådet om medarbeiderundersøkelse

Tid og sted: 18. mai 2011, Arbeidsdepartementet

Faglunsj om bruk av psykologiske tester ved rekruttering

Tid og sted: 8. apr. 2011 09:0015:00, Domus Nova, seminarrom 354

Produktivitet - teoretisk og praktisk tilnærming

Tid og sted: 29. mars 2011, Lysebu

Heldagsseminar for ansatte i KRD på Lysebu

Tid og sted: 15. mars 2011, Akersgata, R5

Halvdagsseminar for Finansdepartementet og underliggende etater:

Omdømme og rekruttering: hvordan utvikle virksomhetens kommunikasjons- og markedsføringsstrategi for synligere rekruttering?  

Tid og sted: 24. jan. 2011, Miljøverndepartementet

Fra Naturmangfoldåret 2010 til Skogens år 2011:

Økosystemtjenester i skog – Hvordan sikre at skogen gir oss nødvendige økosystemtjenester?