2012

Partnerseminarer 2012

Tidligere

Tid og sted: 2. nov. 2012 12:0014:00, Kunnskapsdepartementet

Den digitale kulturens tidsalder?

Tid: 26. okt. 2012

Statens vegvesens tilsynssamling.

Tid og sted: 22. okt. 2012 13:0015:00, Difi, Grev Wedels plass 9

Improvisasjon som arbeidsmetode. Hva kan vi lære av musikeres forhold til improvisasjon, repertoar, publikum, solister og samspill?

Tid og sted: 26. sep. 2012, Sundvolden hotell

Riksrevisjonens lederkonferanse: Utvikling av Riksrevisjonens strategi

Tid og sted: 20. juni 2012 12:0015:45, R4

Forholdet mellom politikere og embetsverk – embetsverkets rolle

Tid og sted: 13. juni 2012 14:0018:00, Forskningsrådet, Stensberggt.26

Hva kan vi lære av musikeres forhold til improvisasjon, repertoar, publikum, solister og samspill?

Tid og sted: 7. juni 2012 09:0015:15, Finansdepartementet

Finansdepartementets fagdag 2012 - Partnerforum bidro i programmet

Tid og sted: 25. apr. 2012 11:0013:30, Riksantikvaren

Kulturminner og kulturmiljøer som samfunnsressurs

Tid og sted: 24. apr. 2012 11:1512:00, Klif, Strømsveien 96

Forbrukertrender - klima og miljø

Tid og sted: 16. apr. 2012 12:0015:00, Telenor Expo

Samhandling og ny teknologi

 

Tid og sted: 28. mars 2012, Lysebu

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu

Tid og sted: 27. mars 2012, Utenriksdepartementet

Effektive ledergrupper