Partnerseminar for Utenriksdepartementet

Effektive ledergrupper

Seminar for UDs ledergruppe

Arrangør

Utenriksdepartementet og Partnerforum
Emneord: Ledelse, Effektivitet
Publisert 28. mars 2012 09:52 - Sist endret 27. juli 2012 10:10