Partnerseminar for Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Samhandling og ny teknologi

 

Heldagsseminar for NHDs ansatte på Telenor Expo - Partnerforum samarbeidet om deler av seminaret:

 

  • Å samarbeide elektronisk - nyttig eller merarbeid?
  • Lene Pettersen, stipendiat, Handelshøyskolen BI
     
  • God dialog i møter (pdf) 
    Jan Svennevig, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier,
    Universitetet i Oslo


Om innlederne og deres presentasjoner

Lene Pettersen er doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI og forsker på Enterprise 2.0: sosiale intranett som intern samhandlingsplattform. PhD-prosjektet er tilknyttet forskningsprosjektet NETworked POWER. Pettersen er utdannet sosialantropolog og har studert sosiologi, hypermedia og film- og medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet seks år som kommunikasjonsrådgiver i Statped og fire år som strategisk rådgiver og konseptutvikler hos Bouvet ASA.


Å arbeide sammen elektronisk – nyttig eller merarbeid?
Sosiale samhandlingsplattformer, som SharePoint og Lync, er på full fart inn på arbeidsplassene for å gjøre det enklere å arbeide sammen på tvers av hierarkier og organisatoriske inndelinger. Lene Pettersen vil si noe om hvordan samhandlingsteknologi kan være en støtte i arbeidet vi gjør og peke på noen sentrale utfordringer hva gjelder strategi, organisasjon og kommunikasjon.

 

Jan Svennevig er professor i Nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo og har tidligere bl.a. vært professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Svennevig forsker og underviser i Retorikk og språklig kommunikasjon innen samtaleanalyse, metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning, institusjonelle samtaler og språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet.


God dialog i møter
En vanlig arbeidsform i departementene er møtevirksomhet. Din måte å kommunisere på påvirker andre møtedeltagere og kan være utslagsgivende for utfallet av møtet. Denne presentasjonen vil bevisstgjøre oss på hva som kan hemme/fremme god kommunikasjon og mekanismer som underbyger god dialog og godt samarbeid.

 

Arrangør

NHD og Partnerforum
Emneord: Kommunikasjon, IKT
Publisert 25. apr. 2012 15:50 - Sist endret 19. des. 2017 17:12