2013

Tidligere

Tid og sted: 13. nov. 2013 08:0016:00, Son Resort & Spa

Hvordan lykkes med en kompetansebasert og sterk læringskultur?

Tid og sted: 10. okt. 2013 13:3015:30, Rikshospitalet

Kommunikasjon på jobb - hvordan skape åpenhet og motivasjon?

Tid: 23. sep. 2013 10:0011:30

Offentlige virksomheter som både er kunnskaps- og linjeorganisasjoner.

Tid og sted: 3. sep. 2013 09:0010:00, Akersgt. 59 (R5)

Team: FADs faglige morgenseminar -- for ansatte i FAD.

Tid og sted: 29. aug. 2013 12:0013:30, Akersgt. 59 (R5)

Første seminar i FADs nye møteserie om ledelse -- for ledere i FAD.

Tid og sted: 12. mars 2013 09:0015:00, Lysebu

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu.

Tid og sted: 4. mars 2013 13:0014:00, Justis- og beredskapsdepartementet

Verdier

Tid og sted: 8. feb. 2013 12:0015:00, Aud. 1, Georg Sverdrups hus, UiO

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Perspektivmeldingen 2013 og åpnet opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet var åpent for alle.

Tid: 5. feb. 2013

Effektivitet i staten