Partnerseminar for Justis- og beredskapsdepartementet

Verdier

Justis- og beredskapsdepartementet åpnet sitt arbeid med den nye strategien for hele departementet.

Arrangør

Justis- og beredskapsdepartementet og Partnerforum
Emneord: Etikk, HR og kompetanseutvikling
Publisert 6. mars 2013 12:24 - Sist endret 19. des. 2017 17:13