Partnerseminar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Heldagsseminar for KMDs ansatte på Rica Helsfyr Hotel i Oslo.

KMD arrangerte seminar for egne ansatte på Helsfyr, en tradisjon det tidligere Kommunal- og regionaldepartementet har ført i over 20 år. De siste årene har Partnerforum hatt ansvar for programmet etter lunsj. Denne gangen handlet det om Grunnloven.

Program 

09.00     Åpning 
              Ved ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen.

09.15     Norsk økonomi og internasjonal økonomi: prognoser for utviklingen framover 
              Ved forsker Andreas Benedictow, Gruppe for makroøkonomi, SSB.

10.15     Pause

10.30     Sosio-økonomisk segregasjon og bosetting
              Ved professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
              Universitetet i Oslo.

11.30     Lunch

12.30     Grunnloven i 1814 og i dag *
              Ved professor Fredrik Sejersted, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

13.30     Pause

13.50     Ytringsfrihet/ytringsfrekkhet og Grunnloven
              Ved stipendiat Anine Kierulf, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

14.50     Avslutning
              Ved Partnerforums sekretariat.

* Sejersteds handout fås ved henvendelse til Partnerforum.

Emneord: Økonomi, Mangfold og likestilling, Demokrati
Publisert 1. apr. 2014 09:05 - Sist endret 2. mars 2018 14:39