Partnerseminar for Statens vegvesen

Statens vegvesen arrangerte seminar for ansatte som jobber med HR-spørsmål i Vegdirektoratet. Partnerforum bidro inn i programmet.

Partnerforums bidrag til seminaret handlet om tematikken målinger og rangeringer koplet opp mot motivering av ansatte.

Hvordan unngå å demotivere dine ansatte gjennom målinger og rangeringer? (pdf)
Anders Dysvik, professor, Handelshøyskolen BI

Arrangør

Partnerforum, Statens vegvesen

 

Emneord: Effektivitet, HR og kompetanseutvikling, Ledelse
Publisert 14. nov. 2014 11:34 - Sist endret 19. des. 2017 17:14