Partnerseminar for Riksrevisjonen

Heldagsmøte om AMUs rolle og oppgaver, bl.a. i forbindelse med Riksrevisjonens flytting i nye lokaler. Partnerforum bidro inn i programmet.

Program

09.00    Velkommen - Kort om AMUs rolle og oppgaver.
             Ved Arthur Lio, leder for AMU i Riksrevisjonen.

09.15    Riksrevisors og revisjonsrådenes forventninger til AMUs rolle i ny organisasjon
             og i forbindelse med flytteprosessen.
             Ved riksrevisor Per-Kristian Foss og revisjonsråd Bjørg Selås.

10.00    Valg av kontorløsninger - hva viser forskning og erfaringer når det gjelder bruk
             av åpne løsninger og/eller cellekontorer mv?
             Ved førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo.
             Spørsmål og diskusjon.

11.15    Fra kontorer til åpne løsninger - en styrt prosess. Forskningsrådet forteller om
             forberedelser og prosesser de har gjenomfør i forbindelse med flytting til nye
             lokaler.
             Ved spesialrådgiver Paal-Erik Strande Olsen, Norges forskningsråd.
             Spørsmål og diskusjon.

12.00    Status for arbeidet med å finne nye lokaler til Riksrevisjonen.
             Ved ekspedisjonssjef Berit Mørk, Riksrevisjonen.

12.15    Lunsj.

13.00    Befaring og orientering i Statistisk sentralbyrås nye lokaler.

15.30    Avslutning.

 

Arrangør

Riksrevisjonen
Emneord: Effektivitet, HR og kompetanseutvikling, Kommunikasjon
Publisert 24. juni 2014 10:15 - Sist endret 23. sep. 2014 14:27