Partnerseminar for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Intern fagdag i Helse- og omsorgsdepartementet, med fokus på tre ulike temaer. Partnerforum bidro inn i programmet.

Program

11.30    Servering av kaffe/te/frukt/grønnsaker.

12.00    Den norske utfordringen. Kompetanseutvikling og yrkesdeltagelse over livsløpet
             - trekk ved den norske utviklingen.
             Ved professor Ivar Frønes, Universitetet i Oslo.

13.00    Oppfølging av ungdom fra Utøya.
             Ved  spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Torunn Støren, Modum
             Bad's traumepoliklinikk i Oslo.

14.00    Innblikk i samfunnet innenfor murene.
             Ved direktør Are Høidal, Halden fengsel.

Arrangør

Helse- og omsorgsdepartementet
Emneord: HR og kompetanseutvikling, Velferd og helse, Tjenester, Kommunikasjon
Publisert 24. juni 2014 10:58 - Sist endret 2. mars 2017 08:54