Partnerseminar for Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV har avholdt sin sluttkonferanse for satsingen mot ufrivillig deltid: Tid for heltid.

Partnerforums bidrag inn i konferansen handlet om hvordan man kan motivere for endring på arbeidsplassen.

Forandring fryder – hvordan motivere til endring? (pdf)
v/ Professor Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Partnerforum, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Emneord: HR og kompetanseutvikling, Mangfold og likestilling
Publisert 29. sep. 2014 17:59 - Sist endret 6. okt. 2014 12:23