Partnerseminar for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet avholdt to dagers avdelingsseminar for departementets rettsavdeling, den 24. - 25. november 2014. Partnerforum bidro inn i seminaret den 25. november.

Partnerforums bidrag handlet om forholdet mellom politikk og forvaltning.

Forholdet mellom politikere og embetsverk – embetsverkets rolle.
Fredrik Sejersted, professor, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Arrangør

Partnerforum, Utenriksdepartementet
Emneord: Demokrati, Juss, Forvaltningspolitikk
Publisert 27. nov. 2014 15:50 - Sist endret 2. juni 2015 14:33