Partnerseminar for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) arrangerte FARVE-konferansen 2015: Innvandring og arbeidsmarked: En felles innsats må til

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) arrangerte FARVE-konferansen 2015. Konferansens mål er å belyse viktige temaer innen arbeids- og velferdsområdet med ny kunnskap. Tema i år var innvandring.

Partnerforum bidro inn i programmet.

 

Arrangør

NAV
Emneord: Mangfold og likestilling
Publisert 4. nov. 2015 10:34 - Sist endret 10. mars 2021 09:59