2016

Tidligere

Tid: 17. feb. 2017

Omstilling av offentlig sektor - hva, hvordan og hvorfor?

Tid og sted: 8. feb. 2017, Rikshospitalet OUS

Endringsledelse

Tid: 4. jan. 2017

Fra forskning til praksis - dilemmaer i lederrollen

Tid: 1. des. 2016

Digitalisering - fra frykt til praksis

Tid: 18. nov. 2016

Endringsledelse i Oljedirektoratet

Tid: 10. nov. 2016

Kunnskapsbasert politikk og forvaltning

Tid og sted: 19. okt. 2016 09:3016:00, Gamle Museet i Oslo sentrum

Bruk kunnskapen! Hva som skal til for å lykkes med å omsette kunnskap til forbedring av tjenestene vi leverer til våre brukere?

Tid og sted: 13. sep. 2016 13:0016:00, NFR, Lysaker

Seminar om forbedring av arbeidsprosesser for økt effektivitet.

Tid og sted: 16. juni 2016 09:0011:30, KLD, Kongensgate 20

Internt seminar for KLD om hvordan miljøutfordringer og miljøpolitikk endrer verden

Tid og sted: 3. mai 2016 09:0016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo, Auditorium C2-005

Workshop om forutsetninger og hindringer for samhandling i straffesakskjeden, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom aktørene.

Tid og sted: 5. apr. 2016 08:0015:00, Scandic Helsfyr hotel

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.

Tid og sted: 31. mars 2016 08:1510:30, Akersgt. 64-68, aud. Hovedbølet

Seminar om videreføringen av velferdsordningene og utfordringer for norsk økonomi

Tid og sted: 14. mars 2016 12:0013:30, Kunnskapsdepartementet

God ledelse - hva kan vi lære av forskningen? Samtale om ledelse i Kunnskapsdepartementet.

Tid og sted: 5. feb. 2016 10:0011:00, Kunnskapsdepartementet

Trusler og trygghet. Hva har størst innvirkning på trygghetsfølelsen? Hvilke trusler er vi villige til å leve med?