Partnerseminar for Kunnskapsdepartementet

Trusler og trygghet. Hva har størst innvirkning på trygghetsfølelsen? Hvilke trusler er vi villige til å leve med?

Om seminaret

Risikobildet Norge står overfor i form av datakriminalitet, terrortrusler og klimarelaterte hendelser er velkjent i media. Vi er opptatt av å forstå hva dette innebærer av utfordringer innen Kunnskapsdepartementets ansvarsområde, og byr på to foredrag og diskusjon omkring to forhold som delvis henger sammen:
• Hva slags hendelser har størst psykologisk innvirkning på det norske samfunn, i form av tap av generell trygghetsfølelse m.m.?
• Hvilken restrisiko er samfunnet villig til å akseptere og gjør norsk skole nok?

Program

10:00        Åpning ved avdelingsdirektør Jan Fredrik Schøyen 
10:05        Trygghetsfølelse og risikohåndtering i den digitale og den fysiske verden 
                  – gjør norsk skole nok? (Pdf) Janne Hagen, forsker ved FFI, 1. am. UIS  
10:40        Risikobilder og risikoaksept – KDs utfordringer
                 Arne Johan Vetlesen, professor, Universitetet i Oslo
11.15        Diskusjon – spørsmål og kommentarer 
                 Slutt ca.11.30

Om innlederne 

Janne Hagen er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og 1. amanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Hun ledet Mørketallsundersøkelsen for datakriminalitet i 2014. Det siste året har hun også vært medlem av Lysne-utvalget (Digitalt sårbarhetsutvalg).  Janne Hagen har en mangeårig bakgrunn som forsker med arbeidsfelt blant annet samfunnssikkerhet og informasjonssikkerhet. Hun har tidligere erfaring fra Transportøkonomisk institutt, Naval Postgraduate School, California, Proactima AS og NVE. Utdannet Siv.ing industriell økonomi, Master of Management i verdiskapning og strategi fra BI, og PhD i Computer Science fra UiO.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og arbeider særlig med etikk, miljøfilosofi og politisk filosofi. Han er aktiv samfunnsdebattant, spaltist i Klassekampen og har vært medlem av flere offentlige utvalg, blant annet Tilregnelighetsutvalget.  Har utgitt tyve bøker, nyligst «Studier i ondskap» (2014) og «The Denial of Nature» (2015). Relevant i vår sammenheng er også "Angsten for oppdragelse. Dannelse i et samfunnsetisk perspektiv" (2012).

 

----

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro 80 innledere for 2000 deltakere på våre arrangementer. Ta gjerne kontakt med Partnerforums kontaktpersoner hos Kunnskapsdepartementet eller Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Emneord: Etikk, IKT, Kommunikasjon, Sikkerhet
Publisert 11. feb. 2016 13:28 - Sist endret 11. feb. 2016 13:31