Partnerseminar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.

Deltakerne inviteres til å starte dagen med frokost på hotellet.

Program
08.00     Frokost
09.00     Åpning
              Ved ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen.
09.15     Norsk og internasjonal økonomi: prognoser for utviklingen framover (pdf)
              Ved forsker Roger Hammersland, Gruppe for makroøkonomi, SSB.
10.15     Pause
10.30     Evaluering av offentleglova (pfd)
              Ved senioranalytiker Tor Egil Viblemo, Oxford Research.
11.30     Lunch
12.30     Mer effektive læringsprosesser i forvaltningen –
              bedre beslutningsgrunnlag for politikk  (pdf)     
              Ved Marianne Andreassen, medlem  av Produktivitetskommisjonen og
              direktør i Statens lånekasse for utdanning
13.30     Pause
13.50     Regionale utviklingstrekk 2016 (pdf)
              Ved fagdirektør Hans Henrik Bull og seniorrådgiver Vidar Jensen, KMD.
14.50     Avslutning
              Ved Partnerforums sekretariat.


Arrangør:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  i samarbeid med Partnerforum
Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum lager årlig ca. 11 fellesarrangementer og ett seminar for hver partner. I 2015 bidro 80 innledere for 2000 deltakere.

 

Emneord: Økonomi, Forvaltningspolitikk, Effektivitet, Internasjonalt
Publisert 6. apr. 2016 12:36 - Sist endret 6. apr. 2016 12:36