Partnerseminar for Kulturdepartementet (KUD)

Kunnskapsbasert politikk og forvaltning

Kulturdepartementet avholdt sitt partnerseminar den 10. november i Grubbegata som en fagdag for KUDs ansatte om  Kunnskapsbasert politikk og forvaltning.

Hva skjer i fremtiden, hvilken betydning vil det ha for våre politikkområder, hva må vi kunne?

  • Jeg og vi, de og oss. Om grupper, tillit og framtidige utfordringer for "den norske modellen"  Dag Olav Hessen,  professor, Universitetet i Oslo

Veier til kunnskapsbasert politikkutforming og forvaltning – hva gjør vi på organisasjons- og individnivå?

  • Fra kunnskap til kompetanse. Utvikling av en sterk læringskultur
     Cathrine Filstad, professor, Handelshøysolen BI
Emneord: Forvaltningspolitikk, HR og kompetanseutvikling
Publisert 19. apr. 2017 11:04 - Sist endret 19. apr. 2017 13:32