Partnerseminar for Barne- og familiedepartementet

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

  • Hvordan kan vi best tilpasse oss - og drive fremtiden digitaliseringens endringsreise?
  • Vellykket brukerinvolvering og tjenesteutvikling innen BFDs ansvarsområde - vinner av Digitaliseringsprisen 2019


Program

13:00    Velkommen ved Partnerforum.  Et samarbeid på tvers av forvaltningen (pdf)            
13:05    Digitalisering – fremtidige utfordringer og muligheter (pdf) ved Silvija Seres
14:10    Pause  med enkel servering
14:30    Foreldrepengeprosjektet i NAV – årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor (pdf)
             Karin Bølerengen, NAV
15:00    Diskusjon og innspill fra salen
 

Om foredragsholderne og deres innledninger

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Ruter og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Om foredraget: Den digitale revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi er. Innlegget tar opp hvordan vi kan best tilpasse oss denne omveltningen og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ansatte, borgere, foreldre og livslange elever.
 

Karin Bølerengen har vært prosjektleder for det som var et av Norges største utviklingsprosjekter – Foreldrepengeprosjektet i Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT i NAV. Her har hun ledet NAVs digitalisering av ytelsene engangsstønad, foreldrepenger og svangerskapspenger. Foreldrepengeprosjektet startet i 2016 og ble avsluttet i juni 2019. Karin har jobbet med digitalisering i både offentlig og privat sektor i over 15 år. 

Om foredraget: Nettjenesten vant Digitaliseringsprisen 2019. Prosjektet er relevant for BFD ettersom BFD er ansvarlig for familie- og oppvekstpolitikken, herunder foreldrepengeområdet. Prosjekter har også i seg viktige elementer fra regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, særlig når det gjelder brukerinvolvering og tjenesteutvikling med utgangspunkt i livshendelser. Karin vil fortelle om nettjenesten og erfaringer fra prosjektgjennomføring.
 

Kåre Svensson leder Partnerforums sekretariat fra Universitetet i Oslo. 
Partnerforum er et samarbeid mellom UiO, BI og statlige virksomheter. BFD og 21 andre «partnere» samarbeider og lager arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro over 100 innledere for 2350 deltakere på de ulike arrangementer. 
 

 

 

 

Arrangør

Barne- og familiedepartementet, Partnerforum
Emneord: Digitalisering, Effektivitet, Tjenester, Kommunikasjon
Publisert 6. des. 2019 12:35 - Sist endret 6. des. 2019 13:35