Partnerseminar for Klima- og miljødepartementet

Forurenser betaler

Program 

Tidspunkt Program - under utvikling

13:00

Start ved seminarleder Erik Aasheim

13:10

KLD samarbeider med Partnerforum. Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat

13:15

Åpning og bakgrunn for valg av tema ved Tom Rådahl, departementsråd

Hva handler prinsippet "forurenser betaler" om, og hva medfører dette for miljøforvaltningen? 
Hvor sterkt står prinsippet  og er det under press?

13:35 Faglig betraktning fra juristens ståsted. Hans Christian Bugge, professor, Universitetet i Oslo

Litt historikk, Betraktninger om PPPs plass i miljølovverket, hvilke dilemmaer og begrensninger som finnes. Er PPP simpelthen allmenne juridiske prinsipper anvendt på miljøområdet, eller noe spesielt? Gjerne med konkrete eksempler.

13:55

Forurenser skal betale - økonomifaglige perspektiver. Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, SSB

Hvordan ser prinsippet om at forurenser skal betale ut fra et tradisjonelt økonomisk perspektiv og fra et adferdsøkonomisk ståsted. Er det effektivt og hvordan virker det sammen med andre mekanismer som f.eks normer for å få til ønsket endring i miljøatferd?

14:15 Pause  
14:30 Forurenser skal betale - sett fra næringsliv og finansverden. Agathe Schjetlein, Direktør for bærekraft i Finans Norge  
Hva er erfaringene fra næringen, og hva kunne alternativene være? Gjerne konkrete erfaringer 

14:50

Filosofen filosoferer om forurenser skal betale. Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet  
Om rettferdighet og fordeling, er det greit for en forurenser å velte byrden over på fellesskapet? PPP ut fra ulike moralfilosofiske tenkemåter mm? 

15:10 Paneldebatt med spørsmål fra Slido ved Erik Aasheim
15:40 En overraskelse
15:55

Avslutning og informasjon om resten av dagen ved Torgeir Støm

 

Med forbehold om endringer

Om presentasjonene

Siste nytt fra Partnerforum

KLD samarbeider med 21 andre virksomheter i Partnerforum - et forum for faglig påfyll på sektorovergripende møteplasser. Partnerforum er opptatt av forvaltningspolitikk og videreutvikling av forvaltningen. 

Faglig betraktning fra juristens ståsted (arb.tittel)

Hans Christian Bugge, UiO: (mer tekst her om foredraget)

Forurenser skal betale - økonomisk faglige perspektiver (arb.tittel)

Linda Nøstbakken, SSB: (mer tekst her om foredraget)

Forurenser skal betale - perspektiver fra næringsliv og finansverden (arb.tittel)

Agathe Schjetlein, Finans Norge: (mer tekst her om foredraget)

Filosofen filosoferer om forurenser skal betale (arb.tittel)

Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet: (mer tekst her om foredraget)

 

Om innlederne 

  • Erik Aasheim (mer tekst om Aasheim kommer her)

  • Kåre Svensson er seniorrådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen på Universitetet i Oslo, og har siden 2005 ledet Partnerforums sekretariat. 

  • Hans Christian Bugge er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. (Mer tekst om Bugge kommer her)

  • Linda Nøstbakken er forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. (Mer tekst om Nøstbakken kommer her) 

  • Agathe Schjetlein er direktør for bærekraft i Finans Norge. (Mer tekst om Schjetlein kommer her)
  • Einar Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. (Mer tekst om Øvergenget kommer her) 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 23 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro 90 innledere for 2100 deltakere på våre arrangementer.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums kontaktpersoner hos Klima- og miljødepartementet eller Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Arrangør

Klima- og miljødepartementet og Partnerforum
Emneord: Klima og miljø, Juss, Økonomi, Etikk, Demokrati
Publisert 3. juli 2020 16:05 - Sist endret 7. juli 2020 12:14