Klima- og miljødepartementets 50-årsjubileum

Barn på gjengrodd fylkesvei.

Barn på gjengrodd fylkesvei. Foto: Marianne Gjørv

Lenke til video fra konferansen - Regjeringens nettside 

Program 

9:00 Velkommen 

Departementsråd Tom Rådahl

Gratulasjoner og historisk tilbakeblikk

Innledning og gratulasjon
Statsminister Jonas Gahr Støre 

Statsråd Espen Barth Eide i samtale med Ruth Astrid Sæter

Making peace with nature? Historical runthrough of global climate and environmental policy. (PDF) ved Ivar Baste, Miljødirektoratet
(Sir Robert Watson skulle holde foredraget men måtte melde forfall. Lysarkene fra foredragene er utformet av Watson.)  

Videohilsen fra Executive Vice-President Frans Timmermans 
09:55 Benstrekk
Historisk tilbakeblikk - Norge

10:20 De første 50 årene i norsk, offentlig miljøarbeid

Harald Rensvik, tidligere departementsråd, Miljøverndepartementet

Fire på rappen - innlegg. 50 års innsats innenfor de viktigste fagområdene i MD/KLD

Jan Thompson, tidligere ekspedisjonssjef, Miljøverndepartementet (PDF)

Ivar Baste, spesialrådgiver, Miljødirektoratet (PDF)

Janne Wilberg, byantikvar, Oslo (PDF)

Gunn-Britt Retter, arktisk miljøavdeling, Samerådet

Kåseri - kommentar m/utenfra-blikket
Kristin Asdal, Professor, Universitetet i Oslo

Sofasamtale
Gro Harlem Brundtland i samtale med Espen Barth Eide

Videohilsen fra Executive Director of UNEP, Inger Andersen
11:30 - 12:30 Lunsj 

12:30 Viktigheten av kulturuttrykk for miljøengasjement

Knut Faldbakken, forfatter

Gert Nygårdshaug, forfatter

Marte Vike Arnesen, fotograf

Marte Wulff, musiker

Musikalsk innslag ved Marte Wulff
13:00 Nåtidsbolken - hva er status for miljøtilstanden?
Keynote by Special Presidential Envoy for Climate John Kerry
Videoinnlegg: Status for verden i dag
Professor Johan Rockstrøm

Panelsamtale om status for klima, hav, natur og kulturminner/Svalbard

Per Arneberg, havforsker

Anne Sverdrup-Thygeson, bevaringsbiolog

Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker

Thor Bjørn Arlov, historiker og polarforsker

Video Greeting from UNESCO
14:20 Kaffepause

14:35 Foredrag med forskning på fremtidsløsninger

Hvor lenge kan naturen orden opp etter oss? (PDF) Astrid Skrindo, Norsk institutt for naturforskning

Hvordan skal 40-prosentbransjen bli klimanøytral? (PDF) Birgit Rusten, FutureBuilt

Hvor mye klarer teknologien å gjøre? (PDF)  Nils Røkke, direktør bærekraft, SINTEF

Er det investeringer som skal redde verden? (PDF) Idar Kreutzer, Finans Norge

Hva kjennetegner effektiv Klima- og miljøpolitikk? Elin Lerum Boasson, Universitetet i Oslo

Apell fra undgdommen til de voksne i panelet
UNICEF-ambassadør Penelope Lea

Paneldiskusjon om grønn omstilling med utgangskpunkt i apell og innleggene 

Vidar Helgesen, tidligere klima- og miljøminister

Kristin Halvorsen, Cicero

Terje Osmundsen, Empower New Energy

Gina Gylver, Natur og Ungdom

Avslutning ved Statsråd Epen Barth Eide

16:00 Slutt

Om innlederne 

 • Kristin Asdal er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (UiO) med fokus på teknologi og vitenskapsstudier. Hun har forsket på politikkutforming rundt natur siden hun tok hovedfag.

 • Thor Bjørn Arlov er historiker og polarforsker tilknyttet NTNU i Trondheim og UNIS på Svalbard. Han har tidligere arbeidet for Sysselmannen på Svalbard.

 • Per Arneberg er forsker ved Havforskningsinstituttet i forskningsgruppa for økosystemprosesser.Har ledet den nasjonale overvåkningsgruppen relatert til havforvaltningsplanene og arbeidet med integrerte forvaltningsplaner internasjonalt i ICES og i samarbeid med Russland.

 • Marte Vike Arnesen er fotojournalist, journalist, filmfotograf og regissør.  Hun jobber for tiden som journalist i fagbladet Journalisten.no samtidig som hun samarbeider med Marte Wulff om et tverrfaglig kunstprosjekt om hvordan mennesket kollektivt og individuelt forholder seg til klimakrisen.

 • Audrey Azoulay er generaldirektør i UNESCO der hun er inne i sin andre periode. Før det har hun vært kulturminister i Frankrike, og har en lang karriere både politisk og i offentlig administrasjon. 

 • Espen Barth Eide er klima- og miljøminister (Ap), og har vært visegeneralsekretær i FN, en av flere administrerende direktører i Verdens økonomiske forum, utenriksminister (2012-2013) og forsvarsminister (2011-2012).

 • Ivar Baste er spesialrådgiver i Miljødirektoratet, og har blant annet ledet arbeidet med UNEP-rapporten “Making Peace With Nature.” Han har også vært direktør for FNs interne miljøsamarbeidsorgan (EMG) i Genève, utredningssjef i FNs miljøprogram i Nairobi og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

 • Elin Lerum Boasson er professor ved Universitetet i Oslo. Hun er ekspert på norsk og nordisk energi- og klimapolitikk, og følger også politikkutviklingen i EU.

 • Gro Harlem Brundtland var miljøvernminister 1974-1979, og statsminister i tre perioder (1981-1996). Gro var Norges første kvinnelige statsminister og den første kvinne som har ledet Arbeiderpartiet (1981-1992).

 • Knut Robert Faldbakken debuterte som forfatter i 1967 med romanen Den grå regnbuen, og fikk sitt gjennombrudd med den neste romanen, Sin mors hus. Faldbakken var en foregangsmann på 70-tallet med romanene sine om overbefolkning, forurensing og ressursmangel.

 • Gina Gylver er leder i Natur og Ungdom.

 • Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og styreleder i Kronprinsparets Fond. Hun er tidligere politiker (SV) og var finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013.
 • Vidar Helgesen er direktør i Nobelstiftelsen, han har vært klima- og miljøminister 2015-2018 og før det statsråd med ansvar for EØS-saker og Norges forhold til EU.

 • John Forbes Kerry er politiker og diplomat, og USAs første klimautsending. Han var utenriksminister i Barack Obamas regjering  og senator for delstaten Massachusetts.

 • Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. I 2015 –16 ledet han regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og er medlem av regjeringens klimaråd.

 • Penelope Lea (f. 2005) er den første miljøaktivisten noen gang valgt som ambassadør i UNICEF-systemet.

 • Gert Nygårdshaug er forfatter og har utgitt over førti bøker, dikt, noveller og romaner. Romanen MENGELE ZOO ble kåret til tidenes beste roman av Dagbladet, NRK og Litteraturfestivalen på Lillehammer. Hans siste klimaroman er DEN GRØNNE ØYA (2021).

 • Terje Osmundsen er norsk næringslivsleder og tidligere politiker (politisk rådgiver for Kåre Willoch). Han er grunnlegger av og adm dir i Empower New Energy, et plattformselskap for investeringer i små- og mellomstore sol- og vannkraftprosjekter i utviklingsland.

 • Harald Rensvik har vært direktør i Statens forurensningstilsyn (SFT), statssekretær (Ap) i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og departementsråd i Miljøverndepartementet.

 • Gunn-Britt Retter er fra den sjøsamiske bygda Nesseby i Varanger, har over 20 års erfaring fra arktis- og miljøspørsmål, og er i dag leder av arktisk miljøavdeling i Samerådet.

 • Birgit Rusten er daglig leder i FutureBuilt, som er et innovasjonsprogram som arbeider med forbildeprosjekter for klimavennlig bygg og byutvikling. FutureBuilt er  utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen.

 • Nils Anders Røkke er direktør for bærekraft i SINTEF. Han leder også den europeiske forskningsalliansen European Energy Research, og har ledet europeiske og nordiske forskningsprosjekter om karbonfangst- og lagring.

 • Tom Rådahl har siden 2011 vært departementsråd i Klima- og miljødepartementet. Før dette var han departementsråd i Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 • Bjørn Hallvard Samset er fysiker og forskningsformidler som jobber som klimaforsker ved Cicero Senter for klimaforskning. 
 • Astrid Skrindo er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hun er blant annet ekspert på restaureringsøkologi, naturbaserte løsninger og minimering av naturskade ved store anleggsprosjekter.

 • Jonas Gahr Støre er statsminister og leder i Arbeiderpartiet. Han har vært stortingsrepresentant for Oslo siden 2009.

 • Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi på NMBU og NINA.

 • Ruth Astrid Sæther er en erfaren møteleder, journalist og kommunikasjonsrådgiver som har spesialisert seg på miljø og klima.  

 • Jan Thompson er tidligere ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet, og en av  veteranene i departementet. Han har vært leder for Statens Miljøfond, miljø- og energiråd ved den norske ambassaden i Moskva og generalsekretær i Den Norske Turistforening.

 • Sir Robert Watson er en av verdens mest innflytelsesrike miljøforskere. Han har vært Chair ved IPCC og IPBES, og vitenskapelig rådgiver i Det hvite hus, i Verdensbanken og departementet for miljø, mat og distriktspolitikk (UK Defra). 
 • Janne Wilberg er byantikvar i Oslo. Hun har tidligere vært organisasjonssjef i Nasjonale Festningsverk, og jobbet for både Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. Hun har en magistergrad i kunsthistorie/arkitektur.
 • Marte Wulff er en to ganger Spellemann-nominert artist og skribent med seks soloalbum bak seg. Hun engasjerer seg i klima- og miljøsaken gjennom sin musikk, grønne turneer, som aktivist og samfunnsdebattant. For tiden utvikler hun et flerkunstnerisk prosjekt om hvordan mennesker kollektivt og individuelt forholder seg til klimakrisen, i samarbeid med bl.a. Marte Vike Arnesen. 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro over 70 innledere for 4000 deltakere på våre arrangementer.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums kontaktpersoner hos Klima- og miljødepartementet eller Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Emneord: Klima og miljø, Internasjonalt
Publisert 30. mars 2022 10:26 - Sist endret 10. mai 2022 16:17