Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og virksomheter i statlig forvaltning.

Vi er 24 partnere som samarbeider om å lage faglige møteplasser med temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.

I fjor bidro over  90 innledere for  2100 deltakere på våre 20  arrangementer.

Presentasjon av Partnerforum (pdf)  

Presentasjonen inneholder:

 • Hvem er vi?
 • Formål og organisering 
 • Partnerforums historie – 25 år i 2018
 • Deltakelses- og bidragsyteroversikter
 • Tema for arrangementene i 2019
 • Eksempler på seminarer - høydepunkter 2018-2019 


Partnerforum - english presentation (pdf)

Formålene med samarbeidet er

 • å formidle kunnskap - å bidra til overføring av kunnskap mellom UiO, BI og de statlige partnerne.
 • å utveksle kunnskap - å legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer.
 • å utvikle kunnskap - bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner.

For partneren gir medlemskapet

 1. Tilgang til en rekke faglige møteplasser
 2. Kompetanseutvikling av egne ansatte
 3. Partnerskapet innebærer likeverdighet ved:
  • anledning til å sette faglig agenda i forumet
  • anledning til selv å holde innlegg fra egne ansatte
  • formidling av partnerens erfaringer og utfordringer
  • anledning for tilbakemelding, profilering eller spørre om råd
  • erfaringsutveksling med annen statlig forvaltning og UiOs og BIs forskere
Publisert 29. aug. 2011 13:49 - Sist endret 26. aug. 2020 08:19