Partnere og kontaktpersoner

Bente Skipenes, seniorrådgiver
 

Rolf Gabrielsen
Avdelingsdirektør
Plan- og administrasjonsavdelingen

Torunn Vormedal
Rådgiver

Margrét Helgadóttir, seniorrådgiver
Enhet for virksomhetsstyring

Erik Tegnander, seniorrådgiver
Enhet for organisasjonsutvikling og HMS

Marte Væge Myklebust, rådgiver
Forvaltnings- og analyseavdelingen

Jannicke Martinsen Westgaard, seniorrådgiver
Strategi- og fellestjenesteavdelingen

Malene C.W. Fjeller, førstekonsulent

Marthe Nedreskår Larsen, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingen

Nina E. Elstad, forretningsutvikler
BI Executive - Customised Programmes.

 

Morten Langholen, seniorrådgiver
Avdeling for økonomi og lønn

Per Hvattum, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingens sekretariat

Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver
Kommunikasjonsenheten

Gunnar Farestveit, seniorrådgiver

Øyvind Moss-Iversen, rådgiver
Plan- og administrasjonsavdelingen

Bjørn Magnus Jakobsen, fagdirektør
Administrasjons- og økonomiavdelingen

Christian Leirvik, rådgiver

Sissel Gulbjørnrud, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Anne Noddeland, seniorrådgiver
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Ruth Norseng, seniorrådgiver
Avdeling for HR

Gravdahl, Anne Birgit, seniorrådgiver 
Administrasjonsavdelingen
 

Bernt Møst Lien, spesialrådgiver
Organisasjons- og lederutvikling, Direktørens stab

Øystein Solheim, spesialrådgiver
Direktørens HR-stab

Felix Paul Röber, seniorrådgiver
Personalseksjonen

Knut Gunnar Borgmo, seniorrådgiver
HR og administrasjonsstaben

 

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Charlotte Aspestrand 
Seniorrådgiver, Senter for kompetanseutvikling

Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Det humanistiske fakultet

Gro Lien Garbo, rådgiver
Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Ingunn Wiig, seksjonssjef, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer
Avd. for fagstøtte, Ledelse og støtteenheter

Gunnar Marius Bjelke, fagdirektør
Avdeling for kompetanse og ressurser.