Partnere og kontaktpersoner

Trond Bigseth, avdelingsdirektør

Monika Skauli, seniorrådgiver

Stabsavdelingen, HR-seksjonen
 

Rolf Gabrielsen
Avdelingsdirektør
Plan- og administrasjonsavdelingen

 

Erik Tegnander, seniorrådgiver

Enhet for organisasjonsutvikling og HMS

Birgitte Yttri
Seksjonssjef Innovasjon og brukerretting

Merethe Foss
Virksomhetsstyring, HR

 

Marte Væge Myklebust, seniorrådgiver
Forvaltnings- og analyseavdelingen

Jannicke Martinsen Westgaard, seniorrådgiver
Strategi- og fellestjenesteavdelingen

Torhild Helene Michalsen, seniorrådgiver

Linda Haukebø, seniorkonsulent
Administrasjonsavdelingen, HR

Fridthjof Søgaard
Direktør

Eva Hvam
Seniorrådgiver

.

Nina E. Elstad, forretningsutvikler
BI Executive - Customised Programmes

Knut M Næss
Kommunikasjonsrådgiver

Linn Dybdahl
Kommuniksjonsrådgiver

 

Morten Langholen, seniorrådgiver
Avdeling for økonomi og lønn

Per Hvattum, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingens sekretariat

Hans Krogh Harestad
Seniorrådgiver

Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver
Kommunikasjonsenheten

Gunnar Farestveit, seniorrådgiver

Øyvind Moss-Iversen, rådgiver
Plan- og administrasjonsavdelingen

Christian Leirvik, rådgiver

Renate Enemark Bergersen, avdelingsdirektør
Avdeling for kulturanalyse

Ellen Aslaksen, forskningsleder
Avdeling for kulturanalyse
 

Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Sissel Gulbjørnrud, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Ruth Norseng, seniorrådgiver
Avdeling for HR

Janike Harsheim, spesialrådgiver

Avdeling for fornyelse i offentlig sektor

Thea Sofie Grastveit, rådgiver 
Administrasjonsavdelingen
 

Bernt Møst Lien, spesialrådgiver
Organisasjons- og lederutvikling, Direktørens stab

Øystein Solheim, spesialrådgiver
Direktørens HR-stab

Felix Paul Röber, seniorrådgiver
Personalseksjonen

Bjørn Kåre Forbord
Underdirektør

Knut Gunnar Borgmo, seniorrådgiver
HR og administrasjonsstaben

 

Charlotte Aspestrand 
Seniorrådgiver, Senter for kompetanseutvikling

Helene Wilberg, seksjonssjef
Det humanistiske fakultet

Gro Lien Garbo, rådgiver
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 

Ingunn Wiig, seksjonssjef- samfunnskontakt
Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt

Gunnar Marius Bjelke, fagdirektør
Avdeling for kompetanse og ressurser
 

Sigrid Anna Oddsen
Underdirektør