Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo

Samarbeidsorganet har en rådgivende funksjon overfor Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF.

Samarbeidsorganets mandat

Synlig, nyskapende og utadvendt samarbeid

Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har utarbeidet en visjon for samarbeidet innen forskning, innovasjon og utdanning.

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og universitetet skal:

 • gjøre at partene fremstår som fremragende innen forskning, innovasjon og utdanning

 • gi fornyelse, nyskapning og økt samarbeid med næringslivet for å møte nye utfordringer innen helsesektoren

 • gi flere ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og økt konkurransekraft innen internasjonale og nasjonale finansieringsarenaer

Møteplan 2020 og 2021

 • Fredag 13. mars 2020 hos Universitetet i Oslo
 • Fredag 12. juni 2020 hos Helse Sør-Øst RHF
 • Fredag 25. september 2020 hos Universitetet i Oslo (møtet er avlyst)
 • Fredag 27. november 2020 hos Helse Sør-Øst RHF
 • Fredag 5. mars 2021
 • Fredag 4. juni 2021
 • Fredag 24. september 2021
 • Fredag 26. november 2021

Alle møtene avholdes fra kl. 9 - 12.

Forskningsmidler

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2004 tildelt et øremerket tilskudd til forskning til alle de regionale helseforetakene.

Adressering av publikasjoner

Retningslinjer for adressering og kreditering av vitenskapelige publikasjoner

Strategisk samordning

Som en oppfølging av forskningsstrategien til HSØ 2008-2011 ble det utarbeidet en plan for strategisk samordning mellom HSØ og UiO.

Møteinnkallinger

Medlemmer

Kontakt sekretariatet