Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo

Samarbeidsorganet har en rådgivende funksjon overfor Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF.

Samarbeidsorganets mandat

Synlig, nyskapende og utadvendt samarbeid

Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har utarbeidet en visjon for samarbeidet innen forskning, innovasjon og utdanning.

Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og universitetet skal:

  • gjøre at partene fremstår som fremragende innen forskning, innovasjon og utdanning

  • gi fornyelse, nyskapning og økt samarbeid med næringslivet for å møte nye utfordringer innen helsesektoren

  • gi flere ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og økt konkurransekraft innen internasjonale og nasjonale finansieringsarenaer

Møteplan 2018/2019

  • Fredag 30. november 2018 hos Helse Sør-Øst RHF
  • Fredag 1. mars 2019 hos Universitetet i Oslo
  • Fredag 7. juni 2019 hos Helse Sør-Øst RHF
  • Fredag 27. september 2019 hos Universitetet i Oslo
  • Fredag 29. november 2019 hos Helse Sør-Øst RHF

Alle møtene avholdes fra kl. 9 - 12.

Forskningsmidler

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2004 tildelt et øremerket tilskudd til forskning til alle de regionale helseforetakene.

Adressering av publikasjoner

Retningslinjer for adressering og kreditering av vitenskapelige publikasjoner

Strategisk samordning

Som en oppfølging av forskningsstrategien til HSØ 2008-2011 ble det utarbeidet en plan for strategisk samordning mellom HSØ og UiO.

Medlemmer

Kontakt sekretariatet