Retningslinjer for adressering av publikasjoner

Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har vedtatt følgende retningslinjer for adressering og kreditering av vitenskapelige publikasjoner:

  1. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for forfatterens medvirkning til det publiserte arbeidet. Dette gjelder uavhengig av forfatterens formelle ansettelsesforhold.
  2. Forfatteren skal oppgi også andre institusjoner som forfatteradresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.
  4. Universitets- eller høyskoletilsatt i kombinert vitenskapelig stilling med helseforetak/sykehus skal som hovedregel oppgi adresse både til egen akademisk institusjon (universitet eller høyskole) og helseforetaket. Dette gjelder uavhengig av stillingsandel ved universitet/høyskole og finansiering av stillingen. 
Publisert 27. apr. 2012 15:55 - Sist endret 27. apr. 2012 15:56