Forskningsmidler

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2004 tildelt et øremerket tilskudd til forskning til alle de regionale helseforetakene (RHF-ene).

Se mer informasjon om søknadsprosessen på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 27. apr. 2012 15:53 - Sist endret 11. feb. 2021 11:54