Strategisk samordning

Som en oppfølging av forskningsstrategien til HSØ 2008-2011 ble det utarbeidet en plan for strategisk samordning mellom HSØ og UiO.

Samarbeidsorganet for HSØ og UiO etablerte i denne forbindelse en koordineringsgruppe, som igjen organiserte samordningsarbeidet gjennom arbeidsgrupper.

Koordineringsgruppen ble ledet av tidligere forskningsdirektør Bjørn Haugstad ved UiO

Temaer for arbeidsgruppene:

 1. Anskaffelser
 2. Areal
 3. Bibliotekstjeneste
 4. Biobank
 5. Biostatistikk
 6. Helseforskningsloven
 7. HMS
 8. Kjernefasiliteter
 9. Kombinerte stillinger
 10. Komparativ medisin
 11. Internasjonalisering
 12. IKT
 13. IPR-avtale
 14. Undervisning
Publisert 9. mai 2012 08:50 - Sist endret 6. mars 2014 11:28