Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler masteroppgaveprosjekter mellom virksomheter i arbeidslivet og studenter ved UiO

Nyeste prosjekter

  • master-student-foto-wadi-lissa-unsplash-cropped-small NUPI: Studentengasjementer - skrive masteroppgaver

    Skal du skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder? Da vil vi komme i kontakt med deg!

  • ill.foto-200x150 Likestilling, inkludering og ikke-diskriminering

    KUN jobber med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering og er en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. Vi lyser ut inntil to masterstipend til studenter som skriver masteroppgave i et likestillingsperspektiv.

  • norsk-jernbanemuseum Norsk jernbanemuseum: Temaer for masteroppgaveprosjekter

    Norsk jernbanemuseum har som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet samler inn, forsker, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

Er du student?

Det er enkelt å bruke Vitenskapsbutikken!

Er du oppdragsgiver?

Et samarbeid med oss kan gjøre din organisasjon bedre!

Sjekk også ut relevante prosjekter på engelsk: