Nyeste oppgaver - alle fagområder

I venstremenyen finner du masteroppgaver sortert etter fagområde, skrevet i samarbeid med oppdragsgivere i Vitenskapsbutikken.

Oppgaven er skrevet av Asifa Sabuhi Malik , i samarbeid med Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. 

Oppgaven er skrevet av Maria de Lourdes Vazquez Lopez , i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. 

Oppgaven er skrevet av Torgeir Leif Kongshaug, i samarbeid med Bondens marked.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. 

Oppgaven er skrevet av Mathilde Nordlund Bjørnset, i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Marit Mikalsen Sandstad, i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser ved Rikshospitalet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO

Oppgaven er skrevet av Anne-Marte Watnaas Bache-Gabrielsen, i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO

Oppgaven er skrevet av Torjus Havro Bjørnstad, i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Eilev Hegstad, i samarbeid med ARENA – Center for European Studies.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Elisabeth Mong-Nybo, i samarbeid med Wikimedia Norge.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Andrea Othilie Rognan, i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Harald Arne Arnesen, i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Cecilie Drougge Halstensgaard, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Elisabeth Gade, i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Norunn Heger, i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Aksel Schreiner Brakestad, i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Ida Pernille Dahl, i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Nasjonalbiblioteket og Norsk Folkemuseum

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Emilie Ruud, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Mari Ringnes Gløtberget, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Marie Moi Lundstad, i samarbeid med Rodeo Arkitekter.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. 

Oppgaven er skrevet av Malin Natalie Malone Svinndal, i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Du finner sammendrag i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. Oppgaven er ikke elektronisk tilgjengelig. Kontakt HumSam-biblioteket ved Universitetsbiblioteket for tilgang til trykt eksemplar.

Oppgaven er skrevet av Ida Burheim Jensen og Tone Drivdal Stensheim, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst finner du i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Dario Iulianella i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt.

Du finner oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Camilla Helgerud, i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Jonas Archer, i samarbeid med Grundergarasjen.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. 

Oppgaven er skrevet av Runar Johannes Syverstad Glørud i samarbeid med Norsk Folkemuseum. Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.