Om Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken er en felles formidlingstjeneste av oppdragsbaserte masteroppgaver for studenter ved Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (v/JF) ved UiO.

Muligheter med Vitenskapsbutikken

Har du et tema du ønsker mer innsikt i? Vitenskapsbutikken tilbyr muligheten til å samarbeide med masterstudenter om teorifunderte utredninger av ulike spørsmål og tema, i form av en masteroppgave.

  • Gjennom Vitenskapsbutikken kan oppdragsgivere engasjere studenter innenfor alle humanistiske, samfunnsvitenskapelige og utdanningsvitenskapelige fag.
  • Formidling av prosjekter gjennom Vitenskapsbutikken er kostnadsfritt.

Vitenskapsbutikkens formål

Vitenskapsbutikkens formål er å legge til rette for prosjektsamarbeid mellom masterstudenter og eksterne oppdragsgivere. Gjennom prosjektsamarbeid med masterstudenter får oppdragsgiver tilgang til teoretisk kunnskap som studentene har tilegnet seg gjennom studier ved UiO. Denne kunnskapen kommer oppdragsgiver til nytte når den kobles mot oppdragsgivers interessefelt.

I tillegg til studentens egen teoretiske innsikt kommer den faglige veiledningen som studenten får ved UiO. Samtidig ønsker vi at prosjektsamarbeidet skal gi studentene et innblikk i arbeidslivet etter studiene, og slik forberede dem på hva som venter etter endt studieløp.

Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo er del av The international Science Shop Network.

Publisert 3. des. 2010 17:50 - Sist endret 24. nov. 2016 09:41