Hvordan bruke Vitenskapsbutikken

1. Lag en prosjektbeskrivelse

Prosjektets tema og problemstilling må være relevant for en masteroppgave innnfor fagområdene enten ved Det samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller utdanningsvitenskapelige fakultet. Vi formidler nå også prosjekter til studenter innen kriminologi og rettssosiologi. For at prosjektet skal vekke studentenes interesse er det viktig at selve prosjektteksten er så presis som mulig. Se Tips til utforming av prosjektbeskrivelse (pdf).

2. Ta kontakt med Vitenskapsbutikken

Forslag til prosjektbeskrivelse sendes til Vitenskapsbutikken, som foretar en vurdering i samråd med relevante fagmiljøer. Når prosjektbeskrivelsen er godkjent publiseres den i prosjektkatalogen.

3. Finn en kontaktperson

Det viktigste kontaktpunktet hos oppdragsgiver, både for Vitenskapsbutikken og studentene, er kontaktpersonen. Ansvaret som kontaktperson innebærer å besvare spørsmål fra studenter og vurdere innsendte prosjektskisser, samt følge opp og bistå studenten praktisk i prosjektsamarbeidet. For mer informasjon om kontaktpersonens forpliktelser, se Vitenskapsbutikkens kontrakt for prosjektsamarbeid (pdf).

4. Motta søknader

Studenter som er interessert i et prosjektsamarbeid sender en prosjektskisse til Vitenskapsbutikken, som videresendes til kontaktpersonen. Oppdragsgiver kan velge å godkjenne eller avslå skissen. Blir skissen godkjent formidler Vitenskapsbutikken kontakt mellom oppdragsgiver og student.

5. Kontraktsmøte

Dersom det er grunnlag for samarbeid anbefales det å ha et oppstartsmøte for prosjektsamarbeidet. På møtet diskuteres både den praktiske gjennomføringen av prosjektet, hvilke forventninger man har til oppfølging og rapportering, samt hva slags utbytte begge parter ønsker å få ut av samarbeidet. På oppstartsmøte undertegnes også Vitenskapsbutikkens kontrakt for prosjektsamarbeid (pdf).

Publisert 23. juni 2011 15:54 - Sist endret 4. mai 2015 16:11