Prosjekter i Vitenskapsbutikken med emneord «Musikkvitenskap»

Publisert 24. juni 2015 11:12

Nasjonalbibliotekets populærmusikksamling består av ulike typer materiale egnet for forskning på populærmusikkens utvikling i Norge. Samlingen åpner for så vel musikkvitenskapelige, historiske, og kulturhistoriske som sosiologiske og antropologiske innfallsvinkler til emnet.

Publisert 24. juni 2015 11:12

Nasjonalbiblioteket jazzsamling består av ulike typer materiale som er velegnet for forskning på jazzens utvikling i Norge. Dette omfatter både musikkvitenskapelige, historiske, sosiologiske, kulturhistoriske og antropologisk innfallsvinkler til emnet.

Publisert 24. juni 2015 11:12

Balladeprosjektet på Nasjonalbiblioteket tek sikte på å publisere vitskaplege kjeldeutgåver av både tekstar og melodiar til norske mellomalderballadar. Balladane eignar seg godt til både kultur-, språk-, litteratur- eller musikkhistoriske studie.

Publisert 24. juni 2015 11:11

Nasjonalbibliotekets folkemusikksamling omfatter ca. 47 000 enkeltopptak av norsk folkemusikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag. Denne unike lydsamlingen gir innblikk både i norsk folkemusikkrepertoar gjennom tidene, så vel som de ulike folkemusikkinnsamlernes interesser og preferanser i ulike perioder.

Publisert 24. juni 2015 11:11

Nasjonalbibliotekets musikksamling er Norges største samling av noter generelt og kunstmusikk spesielt. Samlingen er en velegnet kilde til problemstillinger som angår norsk musikkhistorie, musikkedisjon, kulturhistorie og mediehistorie.