ARENA - Senter for Europaforskning

ARENA Senter for europaforskning er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo og er kjent som et ledende forskningsmiljø når det gjelder forskning på de politiske endringsprosessene i Europa og er et nasjonalt og nordisk tyngdepunkt for forskning på dette feltet. ARENA har ca. 30 medarbeidere, herunder ca. 15 fulltidsforskere og 7 deltidsforskere. Senteret har ikke egne undervisningstilbud, men enkelte av ARENAs forskere underviser ved studieprogrammer på UiO. Mer informasjon på vår hjemmeside.