Akan kompetansesenter

Akan bistår arbeidslivet med å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping.Vi er en ideell organisasjon, etablert i 1963, eiet av NHO, LO og staten. Eierne finansierer oss gjennom tilskudd med formål at våre tjenester skal være like tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av geografisk plassering og størrelse. 

Publisert 18. mars 2022 12:17

Vil du gjennom din masteroppgave bidra til sosial bærekraft og å gjøre en forskjell innenfor et felt med internasjonale og nasjonale mål?