Alopeciaforeningen i Norge

Alopeciaforeningen Norge er en landsomfattende forening for de med Alopecia areata (flekkvis håravfall), deres pårørende og de som ønsker være støttemedlemmer.

Foreningen bistår med råd og støtte til sine medlemmer, og informerer om sykdommen og foreningen til helsesektoren, frisørbransjen og folk generelt. Aktiv jobbing med å forbedre stønadsordningen for hårerstatninger er en viktig del av foreningens arbeid. Les mer på foreningens hjemmeside.

Alopecia areata er fellesbetegnelse for ulike typer av en autoimmun hudsykdom som kjennetegnes ved flekkvis tap av hår. Det er gjort lite forskning på tap av hår og dets påvirkning på psykisk helse. Hvordan påvirker utseende vårt vår psykiske helse?