Assessit

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling.

Hvilken innsikt vil kunne effektivisere og øke effekten av oppkjøp og investeringer?