Hva er effekten av oppkjøp?

Hvilken innsikt vil kunne effektivisere og øke effekten av oppkjøp og investeringer?

Prosjektbeskrivelse

Forskning viser at 7 av 10 oppkjøp ikke går som forventet, og at virksomheter møter problemer knyttet til integrasjonsarbeidet.

Assessit vil vite mer om hvilken innsikt som vil kunne effektivisere og øke effekten av oppkjøp/investeringer for virksomheter, før og etter at transaksjonen har funnet sted.

Assessit besitter mye innsikt på feltet og søker etter en student som skal gjennomføre et kvalitativt forskningsprosjekt. 

Aktuelle problemstillinger

  • Hvilken informasjon/kunnskap skulle gjerne KJØPER hatt for å sikre verdien/effekten/strategien ved oppkjøp av virksomheter?
  • Har KJØPERS eierstruktur påvirkning på hvilken innsikt de ønsker før et oppkjøp eller en transaksjon?
  • Hva er betalingsvilligheten for den innsikt de gjerne skulle hatt?
  • Hva er grunner for at KJØPER i dag ikke søker den informasjonen de ser som nødvending/ønskelig?

Assessit er også åpne for å diskutere andre potensielle problemstillinger innenfor feltet.  

Bakgrunn

Assessit skal identifisere og realisere potensialet i styre- og topplederrekruttering og ved oppkjøpsprosesser, slik at eiere, styrer og toppledere mer effektivt innfrir sine ambisjoner.

Stor datafangst, grundige analyser og vurderinger i en topplederrekrutteringsprosess gir Assessit unik innsikt om virksomheten, omgivelsene, strategi og ny toppleder. Denne innsikten kan effektivisere ny toppleders forståelse og handlingsrom.

Assessits nye konsept, Executive Accelerator, skal sikre raskere omsetning av innsikt til bedre beslutninger knyttet opp mot strategi og måloppnåelse. Executive Accelerator er et onboardingsprogram for ny toppleder som gir mer effektiv realisering av virksomheters potensielle oppkjøp/investeringer.

Med lang erfaring innen topplederrekruttering skal Assessit med den nye satsning i større grad ta ut humankapitalens potensial av en virksomhetsstrategi.

Hva kan Assessit tilby? 

Assessit tilbyr en mulighet til fordypning innen et forretningsområde i endring.

Du vil få mulighet til å samarbeide med et kompetent team som er interessert og nysgjerrig i ny kunnskap og innsikt omkring oppskjøpsprosesser.

Assessit vil stille med en fast kontaktperson med tilgjengelighet til enhver tid. Vi vil kunne bistå med hjelp der studenten/e skulle ønske i løpet av prosessen.

Vi kan også skaffe møtelokaler for forskningsprosjektets intervjuer.

Søknad

Assessit ser etter deg tar en høyere utdannelse innen samfunnsvitenskapelige emner, økonomi/finans/administrasjon, eller humanistiske fag. Du har god forretningsforståelse, er nysgjerrig som oss og har genuin interessert for trendene som rører seg i arbeidsmarkedet. Du har sterke analytiske evner og evner raskt å se sammenhenger ved innhenting av kompleks informasjon.

Assessit er positive til at flere studenter skriver oppgaven sammen (maks 3 studenter).

Støtte kan gis i form av et masterstipend eller honoreres etter nærmere avtale. Et stipend vil normalt være på 15.000 pr. semester.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven (maks 5 sider)
  • Fremdriftsplan
  • CV/ og karakterutskrift
Emneord: Society Science and Technology in Europe, Teknologi innovasjon og kunnskap, Economics, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 26. apr. 2019 13:54 - Sist endret 30. apr. 2020 12:06