Attac

Attac Norge kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren, spesielt gjennom finansskatt og avskaffelse av skatteparadisene.

Attac er en global organisasjon og finnes i over 30 land og på alle fem kontinenter. Attac Norge er en medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig.

Forhandlinger om bi- og plurilaterale handelsavtaler føres i større grad bak lukkede dører og i nye fora. På hvilken måte spiller det en rolle for et lands innbyggere?

Handels- og investeringsavtaler legger stadig større føringer for staters handlingsrom. I hvilken grad kan disse avtalene hindre staters utviklingstiltak?