Attac: Demokrati og åpenhet i forhandlinger om handelsavtaler

Forhandlinger om bi- og plurilaterale handelsavtaler føres i større grad bak lukkede dører og i nye fora. På hvilken måte spiller det en rolle for et lands innbyggere?

 

 

Prosjektbeskrivelse

Etter at land begynte å bevege seg bort fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) som forhandlingsarena, og forhandle mer bi- og plurilateralt, har innsynet i forhandlingene og avtalene blitt betydelig redusert. Samtidig blir avtalene stadig mer omfattende ettersom de fokuserer mer på regler og lovverk enn toll. Hvordan kan dette gjøres annerledes?  

Aktuelle problemstillinger

  • Hvordan kan demokratiske prinsipper ivaretas bedre i forhandlinger om bi- og plurilaterale handels- og investeringsavtaler?

Vi er også åpne for andre problemstillinger innenfor feltet.

Hva kan Attac tilby?

Attac har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk som jobber med handels- og investeringsavtaler og kan sette deg i forbindelse med aktuelle aktører. Vi kan også bidra med litteratur og kildemateriale og vil tilby en fast kontaktperson i sekretariatet.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

 

 

 

Emneord: Human Geography, Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse, Statsvitenskap
Publisert 22. aug. 2016 10:24 - Sist endret 16. des. 2019 14:49