Attac: Handelsavtaler for utvikling?

Handels- og investeringsavtaler legger stadig større føringer for staters handlingsrom. I hvilken grad kan disse avtalene hindre staters utviklingstiltak?

 

 

Prosjektbeskrivelse

Handelsavtalene TiSA (Trade in Services Agreement) og TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) har skapt stor debatt de siste årene. Avtalene fremforhandles utenfor World Trade Organisation (WTO) og representerer en ny generasjon handelsavtaler. Avtalene vektlegger i større grad regler og lovverk enn tidligere. Som en konsekvens av avtalenes innhold og de internasjonale forhandlingene kan det politiske handlingsrommet for stater bli mindre. Dersom disse avtalene blir globale standarder vil det også kunne det få konsekvenser for utviklingsland og deres muligheter til å ta i bruk politiske virkemidler for utvikling.

Aktuelle problemstillinger

  • Vil den nye generasjonen handelsavtaler bidra til eller hindre oppnåelsen av FNs bærekraftsmål?
  • I hvilken grad åpner den norske modellen for investeringsavtaler for at utviklingsland kan føre samme industripolitikk som Norge har ført tidligere?
  • I hvilken grad begrenser handels- og investeringsavtaler staters handlingsrom på ulike felter? Aktuelle felter kan for eksempel være miljø eller arbeiderrettigheter.

Vi er også åpne for andre problemstillinger innenfor feltet.  

Hva kan Attac tilby?

Attac har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk som jobber med handels- og investeringsavtaler og kan sette deg i forbindelse med aktuelle aktører. Vi kan også bidra med litteratur og kildemateriale og vil tilby en fast kontaktperson i sekretariatet.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift
Emneord: Human Geography, Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse, Statsvitenskap
Publisert 22. aug. 2016 09:58 - Sist endret 16. des. 2019 14:50