Senter for ekstremismeforskning

Er du interessert i ytre høyre, høyreekstremisme eller ekstremisme? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt og bli med i et spennende fagmiljø.

Senter for ekstremismeforskning, C-REX, er et tverrfaglig forskningssenter ved SV-fakultetet på Universitetet i Oslo. Våre forskningsprosjekter er i hovedsak gruppert rundt fem hovedtemaer; forebygging og intervensjon, ideologi og identitet, kjønn og ekstremisme, partier og bevegelser og vold og hatkriminalitet. .

Vi søker studenter innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag samt pedagogikk og kriminologi.

Les mer om oss på vår hjemmeside.

Senter for ekstremismeforkning, C-REX, ser på både høyreekstrem ideologi og høyreekstrem voldsutøvelse.  Dette er nødvendig for å oppnå mer kunnskap om høyreekstremismens årsaker og konsekvenser, samt økt forståelse for hvordan liberale demokratier kan forsvare seg på en effektiv og akseptabel måte mot voldelige eller antidemokratiske krefter.

Partilogo av Det Nasjonale Fascistiske Partiet i Italia

Mens moderpartiene er godt studert, finnes det knapt noe forskning på ungdomsorganisasjonene. Dette til tross for at disse ungdomsorganisasjonene ser ut til å spille en viktig rolle i disse partienes utvikling.

Identitærbevegelsen/Generasjon identitet sitt flagg

Hvilke strømninger og grupperinger finnes det til høyre for den dominerende kraften på høyresiden – det vil si partiet Høyre – i norsk etterkrigstid?