Senter for ekstremismeforskning

Er du interessert i ytre høyre, høyreekstremisme eller ekstremisme? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt og bli med i et spennende fagmiljø.

Senter for ekstremismeforskning, C-REX, er et tverrfaglig forskningssenter ved SV-fakultetet på Universitetet i Oslo. Våre forskningsprosjekter er i hovedsak gruppert rundt seks dimensjoner; forebygging, Vold, partier, medier, religion, fremmedfrykt.

Vi søker studenter innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag samt pedagogikk og kriminologi.

Les mer om oss på vår hjemmeside.

foto av Hitler og Mussolini

På hvilken måte overlevde fascismen i Vest-Europa etter det militære nederlaget i 1945? 

Partilogo av Det Nasjonale Fascistiske Partiet i Italia

Mens moderpartiene er godt studert, finnes det knapt noe forskning på ungdomsorganisasjonene. Dette til tross for at disse ungdomsorganisasjonene ser ut til å spille en viktig rolle i disse partienes utvikling.

Ordsky

Hvordan vokser ekstreme miljøer og hvordan påvirker de hverandre?

Identitærbevegelsen/Generasjon identitet sitt flagg

Hvilke strømninger og grupperinger finnes det til høyre for den dominerende kraften på høyresiden – det vil si partiet Høyre – i norsk etterkrigstid?