Høyreradikale ungdomspartier

Mens moderpartiene er godt studert, finnes det knapt noe forskning på ungdomsorganisasjonene. Dette til tross for at disse ungdomsorganisasjonene ser ut til å spille en viktig rolle i disse partienes utvikling.

Partilogo av Det Nasjonale Fascistiske Partiet i Italia

Illustrasjon: C-REX

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet tar for seg ungdomsorganisasjonene til høyreradikale partier i Europa. For eksempel begynte mange av de mest kjente politikerne i moderpartiene sine politiske karrierer i ungdomsorganisasjonene. Ettersom dagens ungdomspolitikere før eller senere vil sette sitt preg på moderpartiet, vil en analyse av ungdomsorganisasjonen gjøre oss bedre i stand til å vurdere hvor ytre høyre er på vei - ideologisk, strategisk og organisatorisk.

Prosjektet vil blant annet se på følgende problemstillinger:

  • Hvordan ungdomsorganisasjonene er bygget opp,
  • Hvorfor og hvordan unge mennesker er blitt med i ungdomsorganisasjonen,
  • Hvilke aktiviteter som finner sted i organisasjonen,
  • Hvordan nye medlemmer blir sosialisert inn i en partikultur og skolert i ideologisk tekning,
  • Omfanget av og former for transnasjonale forbindelser mellom ungdomsorganisasjonene

 

Aktuelle masteremner

STV4316B - Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier

STV4302B - Nationalism and Ethnic Politics

STV4322B - The Politics of Organized Political Actors

STV4318B - Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer

 

Tilgjengelig datamateriale

Prosjektet er i oppstartsfasen når det gjelder innsamling av datamateriale, men en rekke datakilder er allerede tilgjengelige, inkludert partiprogrammer, vedtekter, medlemsundersøkelser (i Norge og Danmark), mediearkiv og partienes årsrapporter. I tillegg vil det være mulig gjennomføre intervjuer med både nåværende og tidligere medlemmer av ungdomspartiene eller søke om tillatelser til å delta på ulike arrangementer i regi av ungdomsorganisasjonene. Prosjektet baserer seg i all hovedsak på surveydata, intervjuer og interne dokumenter fra partiene, men flere av problemstillingene kan i aller høyeste grad besvares gjennom etnografisk feltarbeid.

 

Anbefalt lesning 

Youth and the Extreme Right

Populist Radical Right Parties in Europe særlig s. 264-273

Extreme Right Activists in Europe: Through the magnifying glass (Extremism and Democracy)                                          

Head Start in Politics- The Recruitment Function of Youth Organizations of Political Parties in Belgium

Factors Influencing the Decision of the Young Politically Engaged To Join a Political Party- An Investigation of the Canadian Case

 

 

Emneord: Statsvitenskap, Sosiologi, Sosialantropologi, Peace and Conflict Studies, Modern International and Transnational History, Historie, Economics, Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Kriminologi
Publisert 5. feb. 2018 22:23 - Sist endret 16. feb. 2018 10:19