Formuesforvaltning

Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Vi har ansvaret for ca. 65 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner. Selskapet jobber langsiktig med å bevare og utvikle verdier for sine kunder. 

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside.

Bærekraft og ESG (Environmental, Social, and Governance) blir stadig mer relevant på tvers av aktivaklasser som aksjer, renter og private equity. I en verden i rask endring, der bærekraft og ESG blir finansielt mer presserende i form av både investeringsrisiko og muligheter, er det både interessant og aktuelt å utforske relevansen for hedgefond investeringer.