Formuesforvaltning: bærekraft og ESG i alternative investeringer/hedgefond

Bærekraft og ESG (Environmental, Social, and Governance) blir stadig mer relevant på tvers av aktivaklasser som aksjer, renter og private equity. I en verden i rask endring, der bærekraft og ESG blir finansielt mer presserende i form av både investeringsrisiko og muligheter, er det både interessant og aktuelt å utforske relevansen for hedgefond investeringer.

Illustrasjon: Colourbox

Bakgrunn

Bærekraft og ESG (Environmental, Social, and Governance) blir stadig mer relevant på tvers av aktivaklasser som aksjer, renter og private equity. Dette er drevet frem av investoretterspørsel, økt tilgang på ESG-data og ikke minst en verden i rask endring der bærekraftstemaer blir stadig mer finansielt presserende for selskaper, og følgelig investorer.

For hedgefond derimot, har utviklingen hengt noe etter. Fra et finansielt ståsted mener enkelte at bærekraft og ESG ikke er like relevant for hedgefond, grunnet kompleksiteten i hedgefond investeringer. Andre er av den oppfatningen at ESG-faktorer er vel så relevant for både «long og short» investeringer i aksjer og renter, som en kilde til potensiell meravkastning og/eller avkastning som er ukorrelert med markedsavkastningen. Disse forvalterne integrerer ESG-data og faktorer i analyser, faktormodeller og følgelig investeringsbeslutninger for best mulig risikojustert avkastning.

I en verden i rask endring, der bærekraft og ESG blir finansielt mer presserende i form av både investeringsrisiko og muligheter, er det både interessant og aktuelt å utforske relevansen for hedgefond investeringer. Hedgefond er ingen egen aktivaklasse, men en forlengelse av andre aktivaklasser som aksjer, renter, eiendom, etc. Med andre ord er ikke en strategi for bærekraft/ESG relevant for hedgefond som en aktivaklasse, men heller som en strategi for de underliggende aktivaklassene og strategiene hedgefond investerer i.

Prosjektbeskrivelse

Formuesforvaltning har nå et prosjekt for hedgefond der vi utforsker hvordan vi kan vurdere bærekraft og ESG i fondsinvesteringer fra et finansielt perspektiv. Hvor finansielt relevant er bærekraftstematikk for hedgefond? Hvordan benytter i så fall forvaltere seg av dette, og om mulig – hvilke resultater gir det? I den forbindelse lyser vi nå ut en masteroppgave som søker fordypning innen emnet.

Det finnes mangle vinklinger å utforske:

  • Relevansen av bærekraft og ESG i et finansielt perspektiv i long/short strategier.

  • Utforske hedgefond forvalteres bruk av bærekraft- og ESG data. Hvordan og i hvilken grad utnytter forvalterne dette?

  • Hva er beste praksis innen hedgefond?

  • Karbonstrategier for hedgefond – har det noe for seg?

Man kan følgelig skrive innenfor flere disipliner, enten det er finans, strategi, eller økonomi som er din studieretning. Vi kan bistå i diskusjon om relevante problemstillinger, sparre om oppgaven og stille data og interne ressurser til disposisjon.

 

Vi tilbyr:

  • Sparring om temaet og problemstillinger

  • Tilgang til data (bærekraft- og ESG-data, data for hedgefond)

  • Mulighet for delveiledning (hovedveileder må være fra respektivt universitet)  

  • Mulighet for finansiell støtte

  • Det vil også være anledning til å skriveplass for kortere perioder

Legg ved prosjektskisse som beskriver potensielle problemstillinger og din/deres motivasjon for å skrive om dette teamet, samt karakterutskrift og CV i søknaden. Det er anledning til å skrive i par.

Emneord: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse
Publisert 6. des. 2017 11:19 - Sist endret 8. jan. 2018 14:36