KUN

KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt. Vi er engasjerte fagfolk med interesse for mennesker og samfunn. ​ ​Rettferdighet og likeverd er våre kjerneverdier. Les mer på vår hjemmeside.

KUN jobber med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering og er en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. Vi lyser ut inntil to masterstipend til studenter som skriver masteroppgave i et likestillingsperspektiv.