Likestillingssenteret KUN

KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt. Vi er engasjerte fagfolk med interesse for mennesker og samfunn. ​ ​Rettferdighet og likeverd er våre kjerneverdier. Les mer på vår hjemmeside.