Likestilling, inkludering og ikke-diskriminering

KUN jobber med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering og er en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. Vi lyser ut inntil to masterstipend til studenter som skriver masteroppgave i et likestillingsperspektiv.

Foto: KUN

Prosjektbeskrivelse

Å bidra til kunnskapsutvikling på områder som er sentrale for å skape mer likestilling og mer inkludering er viktig for KUN, derfor ønsker vi masteroppgaver innenfor en av følgende områder:

  • Barn og unges oppvekstveilkår
  • Likestilling i arbeidslivet
  • Vern mot vold og overgrep
  • Likestilling i regional utvikling

KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt. Vi er engasjerte fagfolk med interesse for mennesker og samfunn. ​Rettferdighet og likeverd er våre kjerneverdier.Fra våre kontorer i Steigen og på Steinkjer jobber vi både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Masterstipend

KUN lyser ut masterstipend en gang i året.

Søknadsfrist for masterstipend 2020 er 1. november

Betingelser

Det vil bli utbetalt kr. 12 500,- ved inngåelse av avtale. Resterende midler vil bli utbetalt når masteroppgaven er godkjent i henhold til fremlagte fremdriftsplan. De som får tildelt stipend skal ha et 14-dagers skriveopphold ved KUN, Steigen. Det skal i tillegg utarbeides en artikkel til bruk på KUN sin hjemmeside og evt. som medieoppslag.

Søknad

Søknad sendes på e-post via Vitenskapsbutikken. Søknaden skal inneholde en CV, og en kort skisse (ca. 3 sider) av masteroppgave, som avgrenser tema og problemstilling(er) innenfor et av områdene vi har angitt. Skissen bør innenfor de tre sidene både drøfte teoretisk innramming og metodiske grep.

Det er mulig å søke om masteroppgavesamarbeid med KUN også etter at fristen for å søke masterstipend er gått ut.

Emneord: Gender Studies
Publisert 7. okt. 2020 15:12 - Sist endret 7. okt. 2020 15:12