Kommunenes sentralforbund

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer.

KS ønsker å bidra til tettere samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og nasjonale utdanningsmyndigheter med målsetting om bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen